Dzisiaj jest Czwartek, 30/05/2024. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Oficyna Wydawnicza
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 1547.8
Oficyna 
Wydawnicza 
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych

Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych działa przy Studium Oświatowym "Tutor" w Toruniu.

Ośrodek wykonuje na zamówienie wydziałów edukacji, szkół, rad rodziców czy firm prowadzących zajęcia edukacyjne badania kompetencji uczniów z wielu przedmiotów na różnych poziomach kształcenia.

Przeprowadzamy próbne przedmiotowe interdyscyplinarne sprawdziany i egzaminy, w tym także egzaminy gimnazjalne oraz maturalne.
Organizujemy ogólnie dostępne ogólnopolskie "Sprawdziany z Tutorem"
oraz próbne matury w cyklu "Chemia z Tutorem".

Oferowane przez nas badania mają charakter sprawdzający i różnicujący. Testy są pisemne, standaryzowane, często przygotowywane na indywidualne zamówienia. W wyniku wstępnych pomiarów dydaktycznych określamy każdorazowo przed wykonaniem badania rzetelność testu oraz wskaźniki łatwości zadań i mocy różnicującej.

Wyniki najczęściej są opracowane w odniesieniu do badań standaryzujących i do wyników badań bieżących przeprowadzanych równolegle w innych szkołach.

Szkoła lub instytucja zlecająca otrzymuje komplet arkuszy testowych oraz komplet kart odpowiedzi. Do sprawdzenia odsyłane są zgodnie z umową pełne arkusze lub tylko karty odpowiedzi. Termin sprawdzenia i przygotowania raportu wynosi 14-21 dni od otrzymania kart.

Szkoła otrzymuje zestawienie wyników wraz z ich analizą. Możemy także przygotować komplet imiennych zaświadczeń dla uczniów z oceną ich wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wymagań programowych oraz w porównaniu do wyników innych uczniów biorących udział w takim samym badaniu.

Często w ramach umowy, w celu uatrakcyjnienia przeprowadzanych badań, które są dla ucznia kolejnym sprawdzianem, przygotowujemy dla najlepszych uczniów dyplomy i nagrody książkowe wybrane z oferty Oficyny Wydawniczej TUTOR.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszym Ośrodkiem.--------------------------------------------------------------------------------------------------


Obecnie realizowane główne badania

Rybnik - projekt "Lekcja nieograniczonych możliwości"

Badanie kompetencji kluczowych w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" realizowanego przez Wydział Edukacji Miasta Rybnika w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studium Oświatowe TUTOR za pomocą własnych, autorsko opracowanych arkuszy diagnostycznych dostosowanych dla każdego poziomu klas prowadzi badanie kompetencji kluczowych w zakresie języka polskiego, języka angielskiego oraz kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Badanie odbędzie się dwukrotnie – pierwsze na rozpoczęcie roku szkolnego – we wrześniu 2014 r. i drugie na zakończenie zajęć – w czerwcu 2015 r. Badania obejmują blisko 3.000 uczniów z klas trzecich, czwartych i piątych.

Prezentacja raportu z pierwszej części badania kompetencji edukacyjnych - wrzesień 2014.

Prezentacja raportu z drugiej części badania kompetencji edukacyjnych - maj 2015.

"Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej - rok szkolny 2014/2015"

więcej informacji >>>.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.