Dzisiaj jest Czwartek, 23/05/2024. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Oficyna Wydawnicza
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 3
Oficyna 
Wydawnicza 
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych

Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych działa przy Studium Oświatowym "Tutor" w Toruniu.

Ośrodek wykonuje na zamówienie wydziałów edukacji, szkół, rad rodziców czy firm prowadzących zajęcia edukacyjne badania kompetencji uczniów z wielu przedmiotów na różnych poziomach kształcenia.

Przeprowadzamy próbne przedmiotowe interdyscyplinarne sprawdziany i egzaminy, w tym także egzaminy gimnazjalne oraz maturalne.
Organizujemy ogólnie dostępne ogólnopolskie "Sprawdziany z Tutorem"
oraz próbne matury w cyklu "Chemia z Tutorem".

Oferowane przez nas badania mają charakter sprawdzający i różnicujący. Testy są pisemne, standaryzowane, często przygotowywane na indywidualne zamówienia. W wyniku wstępnych pomiarów dydaktycznych określamy każdorazowo przed wykonaniem badania rzetelność testu oraz wskaźniki łatwości zadań i mocy różnicującej.

Wyniki najczęściej są opracowane w odniesieniu do badań standaryzujących i do wyników badań bieżących przeprowadzanych równolegle w innych szkołach.

Szkoła lub instytucja zlecająca otrzymuje komplet arkuszy testowych oraz komplet kart odpowiedzi. Do sprawdzenia odsyłane są zgodnie z umową pełne arkusze lub tylko karty odpowiedzi. Termin sprawdzenia i przygotowania raportu wynosi 14-21 dni od otrzymania kart.

Szkoła otrzymuje zestawienie wyników wraz z ich analizą. Możemy także przygotować komplet imiennych zaświadczeń dla uczniów z oceną ich wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wymagań programowych oraz w porównaniu do wyników innych uczniów biorących udział w takim samym badaniu.

Często w ramach umowy, w celu uatrakcyjnienia przeprowadzanych badań, które są dla ucznia kolejnym sprawdzianem, przygotowujemy dla najlepszych uczniów dyplomy i nagrody książkowe wybrane z oferty Oficyny Wydawniczej TUTOR.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszym Ośrodkiem.--------------------------------------------------------------------------------------------------


Obecnie realizowane główne badania

Rybnik - projekt "Lekcja nieograniczonych możliwości"

Badanie kompetencji kluczowych w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" realizowanego przez Wydział Edukacji Miasta Rybnika w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studium Oświatowe TUTOR za pomocą własnych, autorsko opracowanych arkuszy diagnostycznych dostosowanych dla każdego poziomu klas prowadzi badanie kompetencji kluczowych w zakresie języka polskiego, języka angielskiego oraz kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Badanie odbędzie się dwukrotnie – pierwsze na rozpoczęcie roku szkolnego – we wrześniu 2014 r. i drugie na zakończenie zajęć – w czerwcu 2015 r. Badania obejmują blisko 3.000 uczniów z klas trzecich, czwartych i piątych.

Prezentacja raportu z pierwszej części badania kompetencji edukacyjnych - wrzesień 2014.

Prezentacja raportu z drugiej części badania kompetencji edukacyjnych - maj 2015.

"Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej - rok szkolny 2014/2015"

więcej informacji >>>.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.