Dzisiaj jest Niedziela, 19/05/2024. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Oficyna Wydawnicza
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 15.6
Oficyna 
Wydawnicza 
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

Dodatek do książki pt. Konkurs z języka polskiego
zawierający aktualizacje zasad pisowni uchwalone przez Radę Języka Polskiego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja nr 1
dotyczy zmiany zasady dotyczącej zapisu tytułów czasopism i wydawnictw seryjnych
Konkurs z języka polskiego, rozdział "Zasady użycia wielkich liter", str. 138.

W tytułach – odmiennych i nieodmiennych – czasopism i w nazwach wydawnictw seryjnych piszemy wielką literą wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw), np. Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Polityka, To i Owo, Mówią Wieki, Po Prostu.

Na podstawie uchwały ortograficznej nr 18 Rady Języka Polskiego w sprawie zapisu tytułów czasopism i cykli wydawniczych (przyjętej dn. 8 grudnia 2008 r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja nr 2
dotyczy zmiany zasady dotyczącej zapisu nazw dwuwyrazowych
Konkurs z języka polskiego, rozdział "Nazwy własne", str. 120.

Z łącznikiem piszemy nazwy miejscowości, jeśli są złożone z dwóch lub więcej członów, które wspólnie identyfikują jednostkę administracyjną lub geograficzną, np.: Bielsko-Biała, Busko-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Warszawa-Okęcie, Warszawa-śródmieście.

Na podstawie uchwały ortograficznej nr 11 Rady Języka Polskiego w sprawie użycia łącznika w wieloczłonowych nazwach miejscowych (przyjętej dn. 7 maja 2004 r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.