Dzisiaj jest Czwartek, 30/05/2024. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Oficyna Wydawnicza
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 143
Oficyna 
Wydawnicza 
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

Egzamin 8-klasisty z Tutorem


Edycje: 2018 


Wszystkich zainteresowanych bieżącymi informacjami ze strony "Egzamin 8-klasisty z Tutorem" zachęcamy do polubienia nas na Facebooku.I Próbny Egzamin z Tutorem dla 7-klasistów

--------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie

W tym roku szkolnym, chcielibyśmy wspólnie z Oficyną Wydawniczą TUTOR zaprosić uczniów klas siódmych do otwartych, ogólnopolskich, próbnych zmagań egzaminacyjnych w cyklu Egzamin ósmoklasisty z Tutorem.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Proponujemy przeprowadzenie ogólnopolskiej próby dla uczniów obecnych klas siódmych:

 • z języka polskiego w dniu 9 maja 2018, początek o godzinie 9.00, czas trwania 120 minut;
 • z matematyki w dniu 10 maja 2018, początek o godzinie 9.00, czas trwania 100 minut.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji próbnego "Egzaminu ósmoklasisty z Tutorem".

 • Podobnie jak w przypadku innych organizowanych przez nasze wydawnictwo próbnych, otwartych egzaminach udział w nim jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 • Arkusze, modele oceniania i inne informacje wysyłamy e-mailowo w postaci plików pdf.
 • Nie wysyłamy arkuszy drukowanych.
 • Druk arkuszy, przeprowadzenie egzaminu oraz ocenę prac szkoła organizuje we własnym zakresie.
 • Nie organizujemy tej części egzaminu, która obejmuje język obcy.
 • Przesyłanie jakichkolwiek sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu nie jest obowiązkowe.

Prosimy jedynie o przesłanie po przeprowadzonym egzaminie informacji zawierających:

 • nazwę szkoły,
 • liczbę uczniów biorących udział w egzaminie,
 • średni wynik w punktach z języka polskiego, średni wynik w punktach z matematyki oraz wyniki najlepsze,
 • numery zadań najtrudniejszych i numery zadań najłatwiejszych.

Formularz do tego krótkiego podsumowania zostanie dołączony do przesyłanych materiałów. Pełniejsze opracowania będą również mile widziane. Na podstawie przesłanych informacji dokonamy analizy wyników.

Arkusz z języka polskiego będzie zawierał ok. 13 pytań zamkniętych i 7 pytań otwartych oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania, natomiast arkusz z matematyki ok. 16 pytań zamkniętych i 7 pytań otwartych.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do próbnych egzaminów organizowanych przez Oficynę Wydawniczą TUTOR, proszę o przesłanie zgłoszenia e-mailem, podając:

 • imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie próbnego egzaminu,
 • nazwę i adres szkoły,
 • orientacyjną liczbę uczniów, którzy przystąpią do tego egzaminu,
 • adres e-mailowy, pod który mają być wysłane pliki z arkuszami oraz kartami odpowiedzi i modelem oceniania oraz odpowiedziami oraz inne związane z organizacją egzaminu.
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem pod adres: tutor@tutor.torun.pl.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 kwietnia 2018 r.
Otrzymane zgłoszenia będą przez nas potwierdzane e-mailem, w terminie 7 dni od ich otrzymania.
Arkusze z zadaniami - pliki PDF - zostaną przesłane pod zgłoszone adresy e-mailowe dziesięć dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu.
Model oceniania wyślemy pod te adresy następnego dnia po przeprowadzonym egzaminie.
Do dnia przeprowadzenia egzaminu treści arkuszy objęte są tajemnicą.

--------------------------------------------------------------------------------

Uwagi do arkuszy egzaminacyjnych.

Język polski. Sprawdzane umiejętności:

 • czytanie ze zrozumieniem, wnioskowanie;
 • uzasadnianie swojego zdania;
 • odróżnianie pojęć: postacie realistyczne i fantastyczne;
 • znajomość takich pojęć, jak: synonim, antonim;
 • rozpoznawanie tekstów literackich i nieliterackich (publicystyczny, popularnonaukowy i naukowy);
 • odczytywanie sensu przenośnego, w tym znaczenia związków frazeologicznych;
 • odróżnianie faktów od opinii;
 • znajomość omówionych lektur obowiązkowych;
 • rozpoznawanie środków stylistycznych;
 • określanie cech bohatera;
 • określanie części zdania;
 • znajomość rodzajów literackich i ich podstawowych cech;
 • znajomość zasad pisowni wielkich liter;
 • redagowanie wypracowania (opowiadania lub rozprawki) na jeden z podanych tematów.

Matematyka.
Problematyka w nim zawarta obejmuje materiał kl. IV - VI oraz niektóre zagadnienia z podstawy programowej kl. VII - VIII.

 • dział III tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi
 • dział V obliczenia procentowe (w tym zadania tekstowe, czytanie diagramów)
 • dział VI rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań I st. z jedna niewiadomą
 • dział VIII i IX figury na płaszczyŸnie (kąty w trójkątach, kąty odpowiadające i przyległe, pola figur płaskich, dowody geometryczne o niskim poziomie trudności)
 • dział X oś liczbowa (punkty na osi liczbowej, pojęcie punktu kratowego)

--------------------------------------------------------------------------------

Próbny egzamin przygotowuje zespół współpracowników Studium Oświatowego i Oficyny Wydawniczej "Tutor" w składzie: Iwona Cieślak, Małgorzata Szmidt, Lech Cieślak, Włodzimierz Obremski.

Serdecznie zapraszam do udziału

Dyrektor

dr inż. Zdzisław Głowacki

.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.