Dzisiaj jest Wtorek, 21/05/2024. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Oficyna Wydawnicza
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 157.9
Oficyna 
Wydawnicza 
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

Kurs Przygotowujący do Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024
Język polski / Język angielski / Matematyka


Zapraszamy na naszą nową stronę Egzamin Ósmoklasisty z Tutorem,
która zawiera pełną informację o kursie dla ósmoklasistów
www.tutor.edu.pl.


Rozpoczęcie kursu 23.09.2023 r.


Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych zajęć, tj. 20 spotkań po 6 godz. lekcyjnych

 • język polski - 20 x 2 godz. lekc.
 • język angielski - 20 x 2 godz. lekc.
 • matematyka - 20 x 2 godz. lekc.

W ramach kursu zostanie przeprowadzony jeden próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.Zajęcia odbywają się w soboty - pierwsze spotkanie 23.09.2023 r. - zgodnie z poniższym grafikiem:

 • Grupa A
  1. zajęcia, godz.10.30-12.00 - JĘZYK POLSKI
  2. 15-minutowa przerwa
  3. zajęcia, godz. 12.15-13.45 - MATEMATYKA
  4. 15-minutowa przerwa
  5. zajęcia, godz. 14.00-15.30 - JĘZYK ANGIELSKI
 • Grupa B
  1. zajęcia, godz. 8.45-10.15 - JĘZYK POLSKI
  2. 15-minutowa przerwa
  3. zajęcia, godz. 10.30-12.00 - MATEMATYKA
  4. 15-minutowa przerwa
  5. zajęcia, godz. 12.15-13.45 - JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia odbywają się w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 1/5. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna nie będzie pozwalała na prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, wówczas zajęcia będą realizowane online w tych samych terminach, jak planowane zajęcia stacjonarne.
Grupy liczą ok. 15 osób (w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie 20 osób).
W ramach opłaty kursowej zapewnione są materiały dydaktyczne i oraz książki między innymi z oferty Oficyny Wydawniczej "Tutor".

Zajęcia kursowe prowadzą doświadczeni nauczyciele z renomowanych toruńskich szkół:

 • pani mgr Katarzyna Fiałkowska - język polski
 • pani mgr Joanna Sklarek - język angielski
 • pani mgr Monika Zenker - matematyka.

Nauczyciele współpracujący ze Studium Oświatowym "Tutor" przy realizacji kursu dla ósmoklasistów, to doświadczeni pedagodzy, podchodzący z dużym zaangażowaniem do młodzieży i swojej pracy, posiadający uprawnienia egzaminatorów egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego. Są również autorami lub współautorami książek dla uczniów przygotowujących się do egzaminów na różnym poziomie edukacyjnym.

Odpłatność za cały kurs (trzy przedmioty) w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 2850 zł.

W przypadku jednorazowej wpłaty przysługuje bonifikata w wysokości 150 zł, wówczas kwota do wpłaty wynosi 2700 zł.

Opłatę za kurs można dokonać w ratach:

 • 2 raty: 2 x 1375 zł (2750 zł)
 • lub
 • 4 raty: 4 x 712,50 zł (2850 zł)

Istnieje możliwość wyboru dwóch lub jednego przedmiotu:
DWA PRZEDMIOTY

 • jednorazowa wpłata wynosi 1800 zł (z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 100 zł)
 • lub
 • 2 raty: 2 x 925 zł (1850 zł)
 • 4 raty: 4 x 475 zł (1900 zł)

JEDEN PRZEDMIOT
 • jednorazowa wpłata wynosi 950 zł
 • lub
 • 2 raty: 2 x 490 zł (860 zł)

W przypadku zapisu na kurs w trakcie jego trwania cena jest odpowiednio obniżona w zależności od liczby odbytych już zajęć.
Aktualne ceny znajdują się na druku deklaracji.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KURSIE do pobrania

Szczegółowe informacje i zapisy:
Małgorzata Szmidt tel. 797-082-406
lub e-mail: tutor@tutor.torun.pl

Sprawy organizacyjne, zapisy i płatności:
Studium Oświatowe TUTOR - Biuro w Toruniu przy ul. Warszawskiej 14/2

__________________________________________________________________________________________________


Kurs Przygotowujący do Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
Język polski i Matematyka

W sobotę 23 kwietnia odbyły się ostatnie zajęcia kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Studium Oświatowe "TUTOR". Łącznie zostało zrealizowanych 80 godzin lekcyjnych zajęć z języka polskiego i matematyki - po 20 godz. lekc. z każdego przedmiotu. Kurs odbywał się w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w soboty w godz. od 10.00 do 13.15.

Zajęcia miały charakter zarówno wykładu, jak i ćwiczeń. Nauczyciele prowadzący dbali o to, aby uczniowie w sposób aktywny przyswajali i powtarzali wiedzę. I tak, na zajęciach z języka polskiego oprócz omawiania najważniejszych lektur obowiązkowych uczniowie wykonywali również zadania i ćwiczenia w oparciu o fragmenty tych lektur. Omawiając formy wypowiedzi obowiązujące na egzaminie, zwykle mieli za zadanie napisać którąś z nich w trakcie zajęć (z reguły dotyczy to tych krótszych takich, jak: zaproszenie, ogłoszenie itp. - dłuższe prace pisane były w domu). Równolegle uczniowie wykonywali zadania i ćwiczenia z gramatyki i nauki o języku oraz rozwiązywali arkusze egzaminacyjne. Część matematyczna głównie polegała na aktywnym rozwiązywaniu zadań przez uczniów podczas zajęć. Powtórka materiału realizowana była tematycznie zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi. Dla osób chętnych zawsze przewidziane były dodatkowe zadania do samodzielnej pracy w domu.

Przedostatnie zajęcia zawsze są zarezerwowane na przeprowadzenie próbnego egzaminu z języka polskiego i matematyki.

Egzamin z języka polskiego sprawdzał:

 1. wiedzę dotyczącą treści lektur obowiązkowych: przedbieg wydarzeń, miejsce/miejsca wydarzeń, bohaterowie, wątki utworu, konkretne wydarzenia, motywy literackie wynikające z treści utworu;
 2. wiedzę dotyczącą utworów lirycznych (Kochanowski, Krasicki, Mickiewicz, Słowacki);
 3. wiedzę dotyczącą budowy i rodzajów zdań (współrzędnie złożone i podrzędnie złożone);
 4. wiedzę dotyczącą części zdania i części mowy;
 5. wiedzę dotyczącą tworzenia rodziny wyrazów;
 6. wiedzę dotyczącą zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
Uniwersalna rada dla ósmoklasistów jest taka, aby czytać wszystkie teksty i polecenia ze zrozumieniem oraz również po napisaniu wypracowania przeczytać je ze zrozumiem.

Egzamin z matematyki Zazwyczaj wyniki z tej części egzaminu są nieco gorsze niż z części polonistycznej. Najwięcej trudności sprawiło uczniom rozwiązywanie zadań otwartych, w szczególności dotyczyło to zadania z geometrii płaskiej, w którym należało obliczyć pole figury. Na egzaminie widoczny był brak umiejętności zapisywania wszystkich wniosków z zadań oraz niepełna analiza wszystkich przypadków podanych w zadaniach. Uczniowie, przygotowując się do Egzaminu Ósmoklasisty powinni jeszcze zwrócić uwagę na zadania na dowodzenie, zadania z geometrii przestrzennej, własności figur geometrycznych oraz zamianę jednostek.

Podczas pracy z uczniami nauczyciele bazowali na poradnikach i arkuszach egzaminacyjnych wydanych przez Oficynę Wydawniczą TUTOR:

 • Jak to napisać? Poradnik i ćwiczenia dla każdego ucznia
 • Jak to odczytać? Lektury obowiązkowe i uzupełniające
 • Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Zestawy zadań z języka polskiego
 • Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Zestawy zadań z matematyki
Wszystkie te książki - dwa poradniki z języka polskiego, zestawy arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego oraz zestawy arkuszy egzaminacyjnych z matematyki - uczniowie otrzymają na początku kursu.

Nabór na kurs dla ósmoklasistów zwykle rozpoczyna się w połowie sierpnia. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wcześniej dokonać zapisu na kolejną edycję kursu w roku szkolnym 2022/23 zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Studium Oświatowe TUTOR, Toruń, ul. Warszawska 14/2
tutor@tutor.torun.pl
tel. 797 082 406.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.