Dzisiaj jest Wtorek, 21/05/2024. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Oficyna Wydawnicza
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 196.4
Oficyna 
Wydawnicza 
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

Sprawdzian z Tutorem


Edycje: 2014   2015  
Wszystkich zainteresowanych bieżącymi informacjami ze strony "Sprawdzian z Tutorem" zachęcamy do polubienia nas na Facebooku.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ogólnopolski Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas piątych

ZAPROSZENIE

Toruń, 14 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Zapraszam w imieniu Oficyny Wydawniczej "Tutor" do przeprowadzenia w Waszych szkołach II Ogólnopolskiego "Sprawdzianu z Tutorem", organizowanego dla uczniów klas piątych.

Arkusz "Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej - 2 czerwca 2015" jest wzorowany na arkuszu przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z nową formułą sprawdzianu obowiązującą od 2015 roku.

Zestaw obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki - około 10 zadań zamkniętych i około 3 otwartych z każdego przedmiotu. Arkusz sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej nauczania języka polskiego i matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej i obejmie zagadnienia, które powinny być zrealizowane do końca klasy piątej.

Zadania i forma arkusza są przygotowane przez zespół doświadczonych nauczycieli
- współpracowników Oficyny Wydawniczej "Tutor" -
w składzie: Iwona Cieślak, Lech Cieślak, Elżbieta Hasse i Agnieszka Rzeszotarska.

Proponujemy przeprowadzenie tego sprawdzianu w dniu 2 czerwca, początek o godzinie 9.00. Czas pracy: 80 minut.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do "Sprawdzianu z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej - 2 czerwca 2015", organizowanego przez Oficynę Wydawniczą "Tutor", proszę o przesłanie e-mailem zgłoszenia na adres: tutor@tutor.torun.pl.
W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie sprawdzianu,
 • nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę uczniów, którzy przystąpią do sprawdzianu,
 • adres e-mailowy, na który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem oceniania oraz odpowiedziami.
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja br.


Dodatkowe informacje dotyczące organizacji "Sprawdzianu z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej - 2 czerwca 2015":
 • udział w sprawdzianie organizowanym przez Oficynę Wydawniczą "Tutor" jest bezpłatny,
 • arkusze, modele oceniania i inne informacje wysyłamy e-mailowo w postaci plików pdf - nie wysyłamy arkuszy drukowanych,
 • arkusz nie obejmuje części sprawdzianu z języka obcego,
 • druk arkuszy, przeprowadzenie sprawdzianu oraz ocenę prac szkoła organizuje we własnym zakresie,
 • nie wymagamy przesyłania do nas sprawozdań z przeprowadzonego sprawdzianu - nie mniej jednak będziemy wdzięczni za wszystkie przesłane do nas uwagi i opinie.

Serdecznie pozdrawiam,
Dyrektor Oficyny Wydawniczej "Tutor”
dr inż. Zdzisław Głowacki

Zaproszenie - do wydruku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentujemy Państwu średnie wyniki oraz skróconą analizę Sprawdzianu z Tutorem dla uczniów klas piątych.

średni wynik z całego arkusza wyniósł 50,3% (większość w granicach 72% - 35%),
z części polonistycznej 53,4% (większość w granicach 73% - 38%),
i z części matematycznej 47,2% (większość w granicach 66% - 29%).

W części polonistycznej najtrudniejszym zadaniem okazały się zadania typu P/F – nr 3, identyfikowanie nadawcy wypowiedzi i nr 7 wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. W części matematycznej zadania otwarte 23. i 24. jedno wymagające analizy danych z tabeli i znajdowania zależności pomiędzy nimi, a drugie obliczania pola powierzchni prostokąta, zamiany jednostek i zapisywania części całości w postaci ułamka.

Poniżej cytowana jest uwaga, która najczęściej była do nas przesyłana wraz z wynikami sprawdzianu.

"Największą trudność sprawiał uczniom sposób zaznaczania właściwej odpowiedzi w zadaniach, w których odpowiedzi były złożone, np. PP, 1F, itp. To powodowało, że był on trudniejszy dla uczniów, przyzwyczajonych do tradycyjnych pytań zamkniętych (odpowiedzi a, b, c lub d)."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ogólnopolski Sprawdzian z Tutorem

Zasady pisowni i interpunkcji uwzględniane podczas sprawdzania dłuższych form wypowiedzi

Plik pdf do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ogólnopolski Sprawdzian z Tutorem

Zagadnienia i wymagania na próbny sprawdzian dla klas piątych


JĘZYK POLSKI

Uczeń powinien umieć:

 • określać temat utworu i główną myśl,
 • nazywać swoje reakcje czytelnicze (wrażenia),
 • identyfikować nadawcę i odbiorcę w utworze poetyckim,
 • rozpoznawać środki poetyckie (epitet, porównanie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy) i objaśniać ich role,
 • rozpoznawać charakterystyczne cechy budowy wiersza (wers, zwrotka, rym),
 • odbierać teksty na poziomie przenośnym,
 • rozpoznawać tekst informacyjny, reklamowy, literacki,
 • rozpoznawać podstawowe części mowy,
 • wyszukiwać w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,
 • formułować pytanie do tekstu (akapitu),
 • prezentować i uzasadniać swoje zdanie na temat otaczającej rzeczywistości,
 • redagować ogłoszenie i opis.

MATEMATYKA

Znajomość zagadnień:

 • dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych,
 • obliczanie rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego długość w skali,
 • liczby w systemie rzymskim,
 • cechy podzielności,
 • opisywanie części danej całości za pomocą ułamka,
 • przedstawienie ilorazu liczb naturalnych w postaci ułamka,
 • obliczanie wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem reguł dotyczących kolejności wykonywania działań,
 • wykonywanie działań na ułamkach dziesiętnych z zastosowaniem własnych, poprawnych strategii,
 • interpretowanie procentu danej wielkości na podstawie rysunku,
 • odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w tekstach, tabelach, diagramach,
 • obliczanie miary kątów z zastosowaniem poznanych własności kątów i wielokątów,
 • obliczanie pola czworokątów,
 • czytanie ze zrozumieniem tekstu zawierającego informacje i dostrzeganie zależności między podanymi informacjami.

Zagadnienia i wymagania - plik pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ogólnopolski Sprawdzian z Tutorem


ZAPROSZENIE

Toruń, 10 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Zapraszam w imieniu Oficyny Wydawniczej "Tutor" do przeprowadzenia w Waszych szkołach I Ogólnopolskiego "Sprawdzianu z Tutorem", organizowanego dla uczniów klas piątych.

Arkusz "Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej - 3 czerwca 2014” jest wzorowany na arkuszu sprawdzianu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z nową formułą sprawdzianu obowiązującą od 2015 roku. Zestaw obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki - około 10 zadań zamkniętych i około 3 otwartych z każdego przedmiotu. Arkusz sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej nauczania języka polskiego i matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej i obejmie zagadnienia, które powinny być zrealizowane do końca klasy piątej.

Zadania i forma arkusza są przygotowane przez zespół doświadczonych nauczycieli
- współpracowników Oficyny Wydawniczej "Tutor" -
w składzie: Iwona Cieślak, Lech Cieślak, Elżbieta Hasse i Agnieszka Rzeszotarska.

Proponujemy przeprowadzenie tego sprawdzianu w dniu 3 czerwca, początek o godzinie 9.00. Czas pracy: 80 minut.
Dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do "Sprawdzianu z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej - 3 czerwca 2014", organizowanego przez Oficynę Wydawniczą "Tutor", proszę o przesłanie e-mailem zgłoszenia na adres: tutor@tutor.torun.pl.
W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie sprawdzianu,
 • nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę uczniów, którzy przystąpią do sprawdzianu,
 • adres e-mailowy, na który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem oceniania oraz odpowiedziami.
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja br.


Dodatkowe informacje dotyczące organizacji "Sprawdzianu z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej - 3 czerwca 2014":
 • udział w sprawdzianie organizowanym przez Oficynę Wydawniczą "Tutor" jest bezpłatny,
 • do szkół, które zgłoszą się do sprawdzianu, przesłane zostaną wymagania szczegółowe dotyczące arkusza sprawdzianu,
 • arkusze, modele oceniania i inne informacje wysyłamy e-mailowo w postaci plików pdf - nie wysyłamy arkuszy drukowanych,
 • druk arkuszy, przeprowadzenie sprawdzianu oraz ocenę prac szkoła organizuje we własnym zakresie,
 • nie wymagamy przesyłania do nas sprawozdań z przeprowadzonego sprawdzianu - nie mniej będziemy wdzięczni za wszystkie przesłane do nas uwagi i opinie.

Pragnę poinformować, że jest już w sprzedaży, wydany przez Oficynę Wydawniczą "Tutor”, nowy poradnik autorstwa Iwony i Lecha Cieślaków Sprawdzian szóstoklasisty. Jak to napisać? Poradnik zawiera wskazówki dotyczące redagowania form wypowiedzi wymaganych w szkole podstawowej i przykłady tych form, a także sześć zestawów zadań przygotowanych zgodnie z wymaganiami nowej formuły sprawdzianu obowiązującej od 2015 roku.
Jednocześnie informuję, że obecnie przygotowywane są nowe publikacje zawierające po 10 zestawów egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej nauczania języka polskiego i matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Arkusze zawierają zadania opracowane zgodnie z nową formułą egzaminacyjną.

Serdecznie pozdrawiam,
Dyrektor Oficyny Wydawniczej "Tutor”
dr inż. Zdzisław Głowacki

Zaproszenie - do wydruku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawdzian szóstoklasisty. Jak to napisać? Poradnik dla każdego ucznia. Nowa formuła

W 2015 uczniowie klas szóstych po raz pierwszy napiszą sprawdzian według nowych zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W części 1. tego egzaminu zmierzą się z zadaniami z języka polskiego i z matematyki, natomiast w części 2. - sprawdzą swoje umiejętności z języka obcego nowożytnego.

Sprawdzian z języka polskiego obejmować będzie wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego tego przedmiotu. Zadania z języka polskiego będą miały, jak dotychczas, formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych uczniowie znajdą dłuższą formę wypowiedzi pisemnej: opowiadanie z dialogiem, kartkę z pamiętnika, wpis w dzienniku, list oficjalny, sprawozdanie lub opis postaci, przedmiotu czy krajobrazu. Może też być sprawdzana umiejętność redagowania form użytkowych takich jak: ogłoszenie, zaproszenie i notatka.

Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie, a wśród zadań otwartych także - zadania z luką. W sumie w zestawie zadań z języka polskiego uczeń może spodziewać się od 8 do 12 zadań zamkniętych oraz od 2 do 4 otwartych. Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury: literackich (epickich i lirycznych), nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych) i ikonicznych.

Niniejszy poradnik Sprawdzian szóstoklasisty. Jak to napisać? jest zbiorem opracowań większości form wypowiedzi omawianych w szkole podstawowej (charakterystyka, dziennik, instrukcja, kartka pocztowa, list, notatka, ogłoszenie (zawiadomienie), opis, opowiadanie, pamiętnik, plan, podziękowanie, przepis/przepisy regulamin), recenzja, reklama, sprawozdanie, streszczenie, telegram, zaproszenie, życzenia). Zawiera dokładne informacje o każdej z form, szczegółowe wskazówki dotyczące pracy nad redagowaniem tekstu, a także przykłady wypowiedzi z zaznaczonymi najistotniejszymi dla niej elementami. Nowe wydanie zostało poszerzone o takie formy wypowiedzi jak: dziennik i pamiętnik. Ponadto w książce zostały zawarte kryteria oceniania wraz z punktacją dla wszystkich opisanych w niej rodzajów wypowiedzi. Aby oswoić ucznia z nowym typem zadań na sprawdzianie w poradniku zawarto, oprócz wymaganych i dodatkowych form wypowiedzi, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami.

Klikając w ten link można obejrzeć zawartość książki.

Księgarnia


.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.