Dzisiaj jest Niedziela, 26/05/2024. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Oficyna Wydawnicza
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 21
Oficyna 
Wydawnicza 
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

Sprawdzian z Tutorem - rok szkolny 2014/2015Wszystkich zainteresowanych bieżącymi informacjami ze strony "Sprawdzian z Tutorem" zachęcamy do polubienia nas na Facebooku.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie Ogólnopolskiego Sprawdzianu z Tutorem - 25 listopada 2014 r.

Podsumowanie w pliku pdf.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Sprawdzianie z Tutorem - 25 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Zapraszam w imieniu Studium Oświatowego i Oficyny Wydawniczej TUTOR oraz swoim własnym do przeprowadzenia w Waszych szkołach ogólnopolskiego "Sprawdzianu z Tutorem", organizowanego dla uczniów klas szóstych.

Arkusz "Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej" jest wzorowany na części 1. sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej organizowanego przez CKE, który odbędzie się w kwietniu 2015 r.

Arkusz zawiera zadania z języka polskiego i z matematyki - razem 26 zadań, w tym 12 zamkniętych i 2 otwarte z języka polskiego oraz 9 zamkniętych i 3 otwarte z matematyki. Arkusz sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu programu realizowanego w większości szkół podstawowych i obejmuje zagadnienia, które powinny być zrealizowane do końca klasy piątej i na początku klasy szóstej. Wśród zadań w arkuszu znajdują się zadania nowego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie, a wśród zadań otwartych - zadania z luką, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Uczniowie będą mieli okazję nie tylko sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, ale także przećwiczyć w warunkach egzaminacyjnych sposoby rozwiązywania nowego typu zadań oraz wybierania i zaznaczania na karcie właściwych odpowiedzi. Karta odpowiedzi będzie przygotowana zgodnie z wymaganiami CKE. Możliwe będzie również porównanie wyników pomiędzy klasami i szkołami, co pozwoli na poznanie mocnych i słabych stron uczniów oraz stopnia opanowania wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wymagań z podstawy programowej.

Zadania zostały przygotowane przez zespół doświadczonych nauczycieli-egzaminatorów będących współpracownikami Oficyny Wydawniczej TUTOR.

Sprawdzian odbędzie się w dniu 25 listopada 2014 r.

Czas trwania sprawdzianu: 80 min.

Udział w tej edycji "Sprawdzianu z Tutorem" jest płatny.


Proponujemy Państwu dwie opcje do wyboru.

____________________________________________

OPCJA 1.
Szkoła zgłasza swój udział w sprawdzianie, otrzymuje wydrukowane arkusze i karty rozwiązań oraz odpowiedzi. Po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciele sami sprawdzają i oceniają uczniowskie prace według udostępnionych modeli oceniania oraz wpisują wyniki do arkusza Excela.

Odpłatność za udział jednego ucznia: jeden arkusz sprawdzianu – 4,50 zł.

W tym przypadku:

  1. szkoła zamawia wydrukowane arkusze sprawdzianu i karty rozwiązań oraz odpowiedzi dla uczniów biorących udział w sprawdzianie,
  2. po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciele szkoły sami sprawdzają i oceniają prace uczniów zgodnie z otrzymanym modelem oceniania,
  3. następnie zgodnie z otrzymaną instrukcją nauczyciele lub pracownicy szkoły wpisują wyniki do arkusza w Excelu,
  4. wyniki w arkuszu Excela pocztą e-mailową szkoła przesyła do Studium Oświatowego TUTOR,
  5. Studium Oświatowe TUTOR dokonuje analizy przesłanych wyników i na tej podstawie przygotowuje raporty dla szkół,
  6. raporty przesyłane są do szkoły pocztą e-mailową najpóŸniej w ciągu trzech tygodni.


____________________________________________

OPCJA 2.
Szkoła zgłasza swój udział w sprawdzianie, przeprowadza go, natomiast eksperci Studium Oświatowego TUTOR sprawdzają i oceniają uczniowskie arkusze.

Odpłatność za udział jednego ucznia: jeden arkusz sprawdzianu – 19,00 zł.

W tym przypadku:
  1. szkoła zamawia wydrukowane arkusze sprawdzianu i karty odpowiedzi dla uczniów biorących udział w sprawdzianie,
  2. po przeprowadzeniu sprawdzianu szkoła przesyła na własny koszt wypełnione arkusze i karty odpowiedzi do Studium Oświatowego TUTOR,
  3. Studium Oświatowe TUTOR sprawdza i ocenia, a następnie dokonuje analizy wyników i na tej podstawie przygotowuje raporty dla szkół,
  4. ocenione prace oraz raporty odsyłane są do szkoły pocztą w terminie jednego miesiąca od przeprowadzenia sprawdzianu.____________________________________________

W raportach eksperci Studium Oświatowego TUTOR oceniają osiągnięcia szkolne uczniów oraz wskazują mocne i słabe strony uczniów w odniesieniu do wymagań ogólnych i szczegółowych obowiązującej podstawy programowej, a także w odniesieniu do średnich wyników uzyskiwanych przez uczniów z innych szkół.

Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do "Sprawdzianu z Tutorem dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej", który zostanie zorganizowany przez Studium Oświatowe TUTOR, prosimy o przesłanie e-mailem zgłoszenia-zamówienia na adres tutor@tutor.torun.pl.

Deklarację udziału w sprawdzianie i zamówienie z podaniem liczby uczniów biorących udział w sprawdzianie oraz z wybraną opcją należy przesłać do Studium Oświatowego TUTOR w terminie do 12 listopada 2014 r. (włącznie).

Oferta dotyczy przeprowadzenia sprawdzianu minimum w jednej klasie w danej szkole. W przypadku klas liczących poniżej 10 uczniów cena ustalana jest indywidualnie – prosimy o kontakt telefoniczny. Nie wysyłamy pojedynczych arkuszy sprawdzianu.

Studium Oświatowe TUTOR po otrzymaniu zamówienia wystawi fakturę dla Zamawiającego. W przypadku Opcji 1. na 100% wartości zamówienia, w przypadku Opcji 2. na 50% wartości zamówienia (druga faktura na 50% zamówienia zostanie wystawiona po odesłaniu przez szkołę prac do sprawdzenia).

Studium Oświatowe TUTOR wyśle materiały po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty do faktury wystawionej zgodnie z deklaracją. Druk deklaracji przystąpienia do "Sprawdzianu z Tutorem dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej" znajduje się na poniżej.

Z poważaniem,
dr inż. Zdzisław Głowacki.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.