Dzisiaj jest Wtorek, 15/10/2019. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Księgarnia internetowa
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 18
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Oficyna 
Wydawnicza 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

Aktualności

Msg 

Chemia organiczna z Tutorem
dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne

2017/09/11 15:20:01

Nowość wydawnicza!

Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania podstawowe

więcej>>>

Msg 

Chemia z Tutorem. Matura 2018-2019-2020
Chemia organiczna w zadaniach dla uczestników konkursów chemicznych

2017/06/28 16:19:01

Nowości wydawnicze!

Chemia z Tutorem.
Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne.
Matura 2018-2019-2020

więcej>>>

oraz

Chemia organiczna w zadaniach dla uczestników konkursów chemicznych
więcej>>>

Msg 

Próbna Matura - Chemia z Tutorem - dla klas przedmaturalnych

2017/06/01 15:35:49

Witam serdecznie,
dziękuję wszystkim, którzy zgłosili uczniów do udziału w chemicznych zmaganiach z Tutorem.
Arkusz w pliku pdf ogólnopolskiej próbnej matury "Chemia z Tutorem" dla uczniów klas przedmaturalnych został rozesłany 31 maja pod Państwa adresy e-mailowe.

Natomiast 1 czerwca wysłaliśmy do Państwa nieco ulepszony arkusz Ogólnopolskiej Próbnej Matury "Chemia z Tutorem" dla uczniów klas przedmaturalnych.

W tym arkuszu poprawiono w zad. 5 p. 3. 1000 hPa na 1013 hPa,
w pkt. 5. tego zadania - bardziej na najbardziej,
usunięto w zadaniach 9.1 oraz 15.a. miejsce na odpowiedź (wyniki należy wpisać do tabel).
W zadaniu 13. dopisano, że wynik należy podać z dokładnością do 0,1.


Zgodnie z zapowiedziami próbny egzamin odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r.
Arkusz z przykładowymi odpowiedziami wyślemy także w tym dniu.
Proszę o wydrukowanie dla młodzieży na próbny egzamin kart "Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki"
- do udzielenia odpowiedzi uczeń będzie potrzebował informacje z kilku stron tej karty.

Wszystkim Maturzystom - tym świeżym i tym już dojrzałym, oczekującym na wyniki -
życzę spełnienia w 100% marzeń oraz realizacji planów.

Serdecznie pozdrawiam,
dr inż. Zdzisław Głowacki

PS Rysunek z kolekcji Kasi DanielewskiejMsg 

Matura 2017 - Chemia z Tutorem

2017/02/08 12:13:38


Zbliża się termin próbnej matury dla trzecioklasistów Chemia z Tutorem.

Jako trening przed próbnymi maturami oraz tą prawdziwą polecamy zestawy arkuszy maturalnych Oficyny Wydawniczej "Tutor".

pakiet dwóch książek
Msg 

Najnowsza książka dra Zdzisława Głowackiego
Po naszej stronie lustra
już w sprzedaży!

2016/09/02 13:15:39

Po naszej stronie lustra >>>


Witam Miłośników literatury popularnonaukowej!

Około 13,8 mld lat temu, coś się zaczęło. Z małego punktu zaczęła się ekspansja naszego Wszechświata - wykreowała się czasoprzestrzeń
i materia. To najbardziej tajemniczy moment w historii, Fred Hoyle prześmiewczo nazwał go "Big Bang" - Wielki Wybuch.

Głównym wątkiem tej książki jest historia odkrywania budowy Wszechświata, jego ekspansji, a w szczególności symetrii i asymetrii
z jakimi mamy do czynienia w naszym otoczeniu. Mam tu na myśli symetrię względem czasu, ładunku i zwierciadła. Czy zjawiska
fizyczne i chemiczne przebiegały by tak samo gdybyśmy mogli cofać czas lub zmienić cząstkom ładunek? W jednym świecie czas biegłby do tyłu w drugim protony byłyby ujemne, a elektrony dodatnie - żylibyśmy w świecie antymaterii.

Czy Alicja mogłaby żyć w Krainie po Drugiej Stronie Lustra?
Żyjemy w cywilizacji, która wytworzyła zegarki prawoskrętne.
We wszystkich krajach ruch samochodowy jest jednostronny - prawostronny lub lewostronny. Wybór niewłaściwego pasa ruchu kończy się tragicznie. Około 90% ludzi jest praworęcznych. Przyroda wybrała jako podstawowe cegiełki budujące organizmy żywe molekuły
jednego rodzaju. Większość cząsteczek organicznych jest chiralna, czyli mają się do siebie tak, jak dłoń prawa do lewej.
Są jak przedmiot i jego lustrzane odbicie, które z się wzajemnie nie nakładają. Tak, jak większość mechanizmów i konstrukcji zbudowanych przez człowieka jest ze śrub prawoskrętnych, tak Natura zbudowała nas z cząsteczek do siebie przestrzennie pasujących
- homochiralnych. W książce tej najszerzej opisuję historię odkrywania naszej biochemicznej homochiralności oraz ważne konsekwencje tego wyboru dla naszego życia. Brak tej wiedzy doprowadził w latach 50. ubiegłego wieku do tragedii talidomidowej.

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w ostatnim roku XX wieku.
Od tego czasu upłynęło 16 lat. We współczesnej historii rozwoju nauk przyrodniczych, to długi okres czasu. Dynamiczny rozwój wszystkich dyscyplin naukowych, w tym informatyki i techniki umożliwia prowadzenie wielokierunkowych badań na skalę
nigdy wcześniej niemożliwą. Dotyczy to badania najdalszych zakątków Wszechświata oraz najmniejszych cząstek elementarnych.

Dzięki współczesnym wyrafinowanym badaniom uczeni wciąż uzyskują nowe dane, potwierdzają wcześniejsze hipotezy, ale obserwują też nowe zjawiska, które rodzą kolejne pytania i wątpliwości.
Początek XXI wieku umocnił teorię Wielkiego Wybuchu oraz Modelu Standardowego. Określono masę neutrin, potwierdzono istnienie bozonu Higgsa i dokonano po raz pierwszy potwierdzonych detekcji fal grawitacyjnych.

Z drugiej strony, uczeni wciąż nie mają pomysłu jak zunifikować wszystkie oddziaływania w ramach Modelu Standardowego, czyli połączyć w jedną spójną teorię oddziaływania grawitacyjne (dobrze opisywane przez ogólną teorię względności) z innymi oddziaływan
iami: elektromagnetycznymi, jądrowymi słabymi i jądrowymi silnymi, które dobrze opisuje mechanika kwantowa.
Nie wiadomo też, dlaczego Wszechświat się rozszerza i dlaczego szybkość tego rozszerzania rośnie. Nie zgadza się też bilans materii we Wszechświecie - widać jej za mało.
Zakłada się, że znaczną część materii i energii stanowią ciemna materia i ciemna energia. Ciemne, czyli takie, których nie udało się jeszcze badaczom zarejestrować i których detekcja jest bardzo trudna.

Wiele zagadek wprowadziło zastosowanie teorii kwantów do opisu zjawisk zachodzących w świecie fal i cząstek elementarnych. Przenoszenie zjawisk kwantowych do makroskopowego świata pokazuje możliwość zachodzenia zjawisk sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem.
Ironiczną ilustracją jednego ze zjawisk kwantowych jest kot Schrödingera.

Obecne drugie wydanie książki pt. "Po naszej stronie lustra" zostało zaktualizowane i rozszerzone o nowe rozdziały oraz wzbogacone o wiele fotografii, które stały się publicznie dostępne w Internecie.
To jest także rewolucyjna zmiana, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch dekad. Łatwość w docieraniu do źródeł informacji, dostępność do opracowań naukowych, prawie nieograniczona możliwość wymiany poglądów i kontaktów pomiędzy ludźmi. Możliwość poznania
wielu utworów i oddalonych miejsc, a jednocześnie możliwość przedstawiania i publikowania własnych prac.
Gorszą stroną tej zmiany jest łatwość manipulowania odbiorców poprzez zamieszczanie w Internecie i rozsyłanie fałszywych informacji. W "Postscriptum" opisuję w jaki sposób zostałem sam zmanipulowany powtarzając w książce pt. "Magiczna chemia"
nieprawdziwe fakty cytowane przez innych autorów. Jak mawiał minister propagandy Rzeszy Niemieckiej "Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą". Należy o tym pamiętać, zwłaszcza teraz.
W Internecie powtórzenie kłamstwa tysiąc razy zajmuje ułamki sekund.

Niniejsza książka jest pracą popularnonaukową, przeznaczoną dla szerokiego kręgu Czytelników - głównie maturzystów i studentów nauk przyrodniczych, którzy chcieliby szerzej poznać przedstawiane zagadnienia. Z drugiej strony charakter popularnonaukowy
usprawiedliwić może zabawne ilustracje i komentarze oraz uproszczone sformułowania.

Na koniec chciałbym zachęcić do zapoznania się z treścią książek popularnonaukowych zawartych w bibliografii. Stanowią one pełne
i kompetentne rozszerzenie zagadnień, które niekiedy tylko sygnalizuję w tej książce.

Zapraszam do lektury wydania II książki "Po naszej stronie lustra".
dr Zdzisław GłowackiMsg 

NOWOŚĆ! Wydanie II książki pt. Chemia z Tutorem. Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne. Matura 2017 - 2018 - 2019

2016/05/22 16:56:12


Szanowni Maturzyści!

Od kilku lat zamęczam Was rozwiązywaniem trudnych zadań chemicznych w trakcie ogólnopolskich matur "Chemia z Tutorem". Zadania wykorzystywane w poprzednich latach zostały dołączone do wydanego właśnie zbioru zadań
Chemia z Tutorem. Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne. Jest to zbiór w większości oryginalnych i trudnych zadań maturalnych, kierowanych do ambitnych i zdolnych licealistów.
Obecne drugie wydanie zostało rozszerzone o rozdziały 8. i 9.
Około 360 zadań pogrupowano w dziewięć zestawów. Każdy zestaw może stanowić ćwiczeniowy arkusz maturalny dla zaawansowanego maturzysty. Stopień trudności zamieszczonych w tych arkuszach zadań jest dużo wyższy od typowych zadań maturalnych,
jednakże treści zadań nie wybiegają poza zakres wymagań obowiązujących na egzaminach maturalnych z chemii w najbliższych latach 2017, 2018 i 2019.

W osobnym rozdziale zatytułowanym "Przed egzaminem maturalnym z chemii. Poradnik Tutora" zawarłem szereg praktycznych porad, które z pewnością pozwolą Wam uniknąć wielu typowych błędów popełnianych przez maturzystów w trakcie przygotowań do matury
i w trakcie rozwiązywania zadań podczas egzaminu.

Zestawy te dedykowane są kandydatom na studia medyczne, którzy muszą uzyskać bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, m.in. z chemii. Dlatego też powinni umieć sprawnie rozwiązywać wszystkie zadania, także te bardzo trudne.
Studia medyczne wymagają wytężonej pracy i ponadprzeciętnych umiejętności, dlatego szersza wiedza i wyższe umiejętności będą pomocne w trakcie pierwszych lat nauki na uczelni.

Książkę tę można nabyć osobno lub w promocyjnym pakiecie wraz ze zbiorem Chemia. Poziom podstawowy. Zestawy zadań egzaminacyjnych przygotowujących do nowej matury.
Zadania zawarte w tych arkuszach do poziomu podstawowego, mimo iż opracowane zostały wcześniej, są nadal aktualne. Odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym jakie obowiązują na nowym egzaminie maturalnym w roku 2017 i w latach następnych. Dlatego ten
zbiór także można rekomendować maturzystom przystępującym do nowej matury 2017 r.

Samodzielne rozwiązywanie zestawów egzaminacyjnych i ich analiza w oparciu o autorskie odpowiedzi jest doskonałym treningiem przed egzaminem maturalnym, który jest jednocześnie egzaminem wstępnym na wiele kierunków studiów.

Serdecznie pozdrawiam,
dr Zdzisław Głowacki

o książce

pakiet dwóch książek

pakiet siedmiu książek

oferta wyprzedaży książek z chemii

matura z chemii


2016/03/06 14:52:07
>>>


Msg 

Egzamin gimnazjalisty z Tutorem w 2016 roku.
Jak to napisać?, Jak to odczytać?, Jak to zrozumieć?, Matma? OK!

2016/02/10 15:46:05

Oferta Promocyjna
Oficyny Wydawniczej TUTOR!


Pakiet czterech książek, składający się z zestawów testów egzaminacyjnych z matematyki oraz z trzech poradników z języka polskiego
w cenie promocyjnej 52 zł
z DARMOWĄ WYSYŁKĄ*

Książki te z pewnością mogą stanowić doskonałą pomoc zarówno uczniom w przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego, jak i nauczycielom w ich pracy dydaktycznej.

Pakiet czterech książek >>>*DARMOWA WYSYŁKA - Tylko w przypadku zapłaty przelewem. W przypadku pobrania pocztowego do ceny pakietu doliczony zostanie koszt wysyłki w wysokości 7 zł.Msg 

Sprawdzian szóstoklasisty z Tutorem w 2016 roku.
Jak to napisać?, Zestawy zadań z języka polskiego, Zestawy zadań z matematyki, Szóstaki, Testomania

2016/02/05 11:11:22

Oferta Promocyjna Oficyny Wydawniczej TUTOR!

Polecamy poradniki, zestawy zadań oraz próbne sprawdziany dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową.
Książki te można nabyć w pakietach po atrakcyjnych cenach oraz bez kosztów wysyłki*.

*DARMOWA WYSYŁKA - Tylko w przypadku zapłaty przelewem. W przypadku pobrania pocztowego do ceny pakietu doliczony zostanie koszt wysyłki w wysokości 7 zł.Pakiet trzech książek >>>

Pakiet pięciu książek >>>


Pełna oferta dla szóstoklasistów >>>
Msg 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego
BIOLOGIA i CHEMIA

2015/09/02 09:49:22
Kurs całoroczny:
- chemia i biologia
- dla kandydatów na medycynę;
- grupa sobotnia (godz. 9. - 12. chemia, 12. - 15. biologia);
- grupa środowo-czwartkowa (godz. 17. - 20. chemia)
Więcej o naszych kursach znajdziesz tutaj.

Zapisy i informacje:

TUTOR, Toruń, ul. Warszawska 14/2
tel. 56-65-999-55, tel. kom. 603-929-227,
e-mail: tutor@tutor.torun.pl
Studium Oświatowe TUTOR jest renomowaną firmą edukacyjną
- prowadzimy zajęcia przygotowujące do matur i egzaminów już od roku 1991.

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku na stronie "Chemia z Tutorem".


Najbardziej popularne

Egzamin ósmoklasisty. Jak to napisać? Poradnik i ćwiczenia dla każdego ucznia

Odlotowa matematyka. Zadania dla najmłodszych olimpijczyków uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów

Chemia z Tutorem. Zestawy zadań maturalnych. Wydanie IV
Książki rekomendowane

Olimpiady i konkursy matematyczne. Zadania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Magiczna chemia. Zagadnienia z chemii nie tylko dla olimpijczyków - gimnazjalistów i licealistów
NOWOŚCI

Zagadki chemiczne TUTORa

Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Zestawy zadań z języka polskiego

Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Zestawy zadań z matematyki
Zapowiedzi

.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.