Dzisiaj jest Wtorek, 18/06/2019. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Księgarnia internetowa
Nie dokonano jeszcze żadnych zakupów
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Oficyna 
Wydawnicza 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

   Historia i Społeczeństwo 5. Podręcznik

   Historia i Społeczeństwo 5. Podręcznik
Dodaj do koszyka
Twój koszyk
Autorzy: Gensler Maria, Gołębiowski Bohdan, Marciniak Ewa, Syta Andrzej
ISBN: 83-02-07770-4
Wydawnictwo: WSiP
Cena: 16.00 zł

Format książki: S5
Oprawa książki: miękka
Ilość stron: 192
Rok wydania książki: 2000
Podobne kategorie: Historia, Szkoła Podstawowa, PODRĘCZNIKI
Inne książki autorów: Gensler, Gołębiowski, Marciniak, Syta

Opis książki:
W skład pakietu dla klasy 5. wchodzą: program nauczania, podręcznik, zeszyt ćwiczeń i poradnik dla nauczyciela. Prezentowany podręcznik stanowi kontynuację cyklu nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej. Autorzy przyjęli te same zasady budowy podręcznika i prowadzenia ucznia w toku poznawania nowych zagadnień. W klasie 4. dzieci poznawały siebie i swoje najbliższe otoczenie: rodzinę, jej historię i tradycje, miejsce zamieszkania i jego historię. Uczyły się rozumienia treści podstawowych pojęć: czasu i przestrzeni. Podejmowały próbę umieszczania wydarzeń w czasie i nanoszenia ich na oś chronologiczną. W klasie 5. natomiast poznają swoje szersze otoczenie społeczne: grupę rówieśniczą, szkołę i jej historię, rodzaje więzi łączących ludzi, wartość m.in. koleżeństwa, przyjaźni, miłości. Wiele uwagi i miejsca w podręczniku poświęcono kształtowaniu narodowej i regionalnej tożsamości dzieci. Problematykę regionalną przedstawiono, prezentując osiągnięcia historyczne i współczesne poszczególnych regionów. Wielokrotnie przywołuje się przykłady wybitnych jednostek, związanych z konkretnymi regionami kraju. Szczególny akcent w tej klasie położono na ukazanie rozwoju myśli i dokonań człowieka w ciągu wieków i dziedzictwa kulturowego w regionach. W podręczniku zamieszczono również syntetyczny obraz dziejów Polski, służący rozumieniu następstwa czasu i zdarzeń, doskonaleniu i utrwalaniu sprawności liczenia czasu. Praca z książką pozwala osiągnąć cele m.in.: uświadomienie złożoności relacji między ludźmi i znaczenia wzajemnego zaufania w tych relacjach, rozumienie, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń, jakie jest ich znaczenie, wyrabianie poczucia godności własnej i innych, poznanie historii regionu i specyficznych cech jego kultury (folklor, zabytki, wydarzenia kulturalne, obrzędowość, gwara), poznawanie historii regionu z różnych źródeł (np. pamiętników, zbiorów muzeum regionalnego, przekazu świadków wydarzeń) i integrowanie wiedzy z tych źródeł, poznanie sylwetek wybitnych Polaków, mieszkańców poszczególnych regionów, kształtowanie umiejętności oceny, porównywania i interpretacji wydarzeń z przeszłości, dostrzeganie związku między dziejami regionalnymi i ojczystymi. Publikacja ma duże walory estetyczne. Jest wydana w czterech kolorach. Na bogaty zestaw ilustracji składają się mapy historyczne, fotografie i rysunki. Język i sposób przekazu jest dostosowany do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci 11-letnich.

.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.