Dzisiaj jest Piątek, 13/12/2019. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Księgarnia internetowa
Nie dokonano jeszcze żadnych zakupów
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Oficyna 
Wydawnicza 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

   Historia 4. Polska współczesna 1944-1993. Podręcznik dla klasy IV LO

   Historia 4. Polska współczesna 1944-1993. Podręcznik dla klasy IV LO
Dodaj do koszyka
Twój koszyk
Autor: Tusiewicz Roman
ISBN: 83-02-06826-8
Wydawnictwo: WSiP
Cena: 17.00 zł
Podobne kategorie: WYPRZEDAŻ, Historia, Szkoła Ponadgimnazjalna
Inne książki autorów: Tusiewicz

Opis książki:
Podręcznik obejmujący okres współczesnej historii Polski w latach 1944 - 1993. W książce została podjęta problematyka ustanowienia, rozwoju, a następnie stopniowego rozkładu władzy komunistycznej. Przybliża młodemu czytelnikowi świat stalinowskich zbrodni, społecznych protestów, względnego dobrobytu lat siedemdziesiątych i narodzin "Solidarności". Dzieje PRL zostały podzielone w niniejszym podręczniku na osiem etapów, stanowiących kolejne fazy przekształceń ustrojowych. Odpowiadają im integralne części książki, oznaczone cyframi rzymskimi (I - VIII). Każda część składa się z rozdziałów i podrozdziałów. Ostatnia, IX część, przedstawiająca lata 1989 - 1993, stanowi swego rodzaju posłowie do dziejów Polski Ludowej. Autor rezygnuje z przedstawienia wydarzeń po roku 1993, uznając, że brak dystansu czyniłby ten opis zbyt publicystycznym. Na początku każdej części wskazano zagadnienia, jakie powinien przypomnieć sobie czytelnik, aby dalszy ciąg podręcznika był zrozumiały.
Wykład szczegółowy poprzedzony jest charakterystyką przedstawionego okresu historycznego - szkicowym rysem faktograficzno - problemowym, ułatwaijącym samodzielną pracę nad tekstem. Integralnym elementem wykładu jest materiał zawarty w tekstach źródłowych. Są one rozwinieciem wątków zasygnalizowanych w rozdziale, a także ważnym uzupełnieniem przybliżającym atmosferę minionych lat poprzez stylistykę i język danej epoki. Samodzielną analizę tekstów umożliwiają pytania i polecenia. Po jednostkach wykładowych zamieszczono kalendaria. Każdą część zamykają problemy do dyskusji, pozwalające przeanalizować nowo poznany materiał i zająć własne stanowisko wobec prezentowanych wydarzeń.
Spis treści:
Część I. Narodziny Polski Ludowej
Część II. Droga do nowego ustroju
Część III. Apogeum stalinizmu
Część IV. Polski Październik
Część V. "Mała stabilizacja". Marzec 1968. Grudzień 1970
Część VI. Dekada "dynamicznego rozwoju"
Część VII. "Solidarność" i stan wojenny
Część VIII. Nieudana normalizacja
Część IX. Rządy solidarnościowe

.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.