Dzisiaj jest Niedziela, 08/12/2019. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Księgarnia internetowa
Masz w koszyku książki za łączną kwotę 41
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Oficyna 
Wydawnicza 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

   Matematyczne koło olimpijskie - Pakiet - 3 książki /P_54

   Matematyczne koło olimpijskie - Pakiet - 3 książki /P_54
Dodaj do koszyka
Twój koszyk
Autorzy: Pawłowski Henryk, Kamiński Krzysztof
ISBN: 978-83-60689-75-2
Wydawnictwo: TUTOR / AKSJOMAT
Cena: 99.00 zł 84.90 zł

Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Podobne kategorie: Matematyka, Szkoła Ponadgimnazjalna, Matematyka dla olimpijczyków, Olimpiady i konkursy matematyczne - Szkoła Ponadgimnazjalna
Inne książki autorów: Pawłowski, Kamiński

Opis książki:
Pakiet składa się z trzech książek:


Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata. Teoria liczb, algebra i elementy analizy matematycznej

Autor: Henryk Pawłowski
ISBN: 978-83-89563-58-3
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Liczba stron: 220
Rok wydania książki: 2012, wydanie III, niezmienione

Książka jest pierwszą częścią wydanego wcześniej (w 1997 roku) i obecnie wznowionego zbioru zadań z zagranicznych olimpiad matematycznych. Zadania w tym zbiorze pogrupowane zostały w kilku rozdziałach: Własności liczb, Wielomiany, Ciągi i funkcje, Równania, Nierówności, Zadania różne - zgodnie z tradycyjną szkolną klasyfikacją zadań matematycznych. Do większości zadań podano rozwiązania, czasami nawet po kilka, a tylko do niektórych jedynie odpowiedzi bądź wskazówki. Ostatni, rozdział stanowi Wademekum olimpijczyka - zawierający najważniejsze informacje pomocne przy rozwiązywaniu zadań. Podane w tej książce rozwiązania oparte są w dużej mierze na pomysłach przedstawionych przez uczniów na zajęciach międzyszkolnych kół matematycznych, prowadzonych od wielu lat w Toruniu i w Bydgoszczy przez Henryka Pawłowskiego.


Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata. Planimetria i stereometria

Autor: Henryk Pawłowski
ISBN: 978-83-89563-49-1
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Liczba stron: 264
Rok wydania książki: 2011

Książka ta jest kontynuacją wydanego wcześniej (w 1997 roku) zbioru zadań z zagranicznych olimpiad matematycznych. Są w niej zadania z narodowych olimpiad matematycznych, międzynarodowych zawodów matematycznych o lokalnym zasięgu oraz z materiałów jury międzynarodowych olimpiad. Zgodnie ze złożoną w poprzedniej książce obietnicą mamy tutaj zadania z planimetrii i stereometrii. Do większości zadań podane zostały rozwiązania, czasami nawet po kilka, a tylko do niektórych jedynie odpowiedzi bądź wskazówki. Ostatni rozdział poświęcony zadaniom treningowym, nie zawiera rozwiązań czy chociażby wskazówek. Aktywny Czytelnik, po zapoznaniu się z metodami rozwiązywania zadań z poprzednich rozdziałów, powinien poradzić sobie z nimi bez większych trudności.


Wybrane zagadnienia z matematycznych kółek olimpijskich

Autor: Krzysztof Kamiński
ISBN: 978-83-60689-75-2
Format książki: B5
Oprawa książki: miękka
Liczba stron: 276
Rok wydania książki: 2012

Książka niniejsza przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem autorzy skoncentrowali się na zagadnieniach geometrycznych. W jej skład wchodzą trzy artykuły. Zakres tematyczny tych artykułów jest jednak szeroki: od dosyć zaawansowanej planimetrii i stereometrii w zakresie daleko wykraczającym poza wiedzę szkolną, poprzez krzyżowe stożkowe do geometrii płaskiej skojarzonej z trygonometrią.
Pierwszy artykuł dotyczy krzywych stożkowych czyli elipsy, paraboli i hiperboli. Jego celem jest omówienie tych krzywych z pozycji matematyków starożytnych. Autorzy przedstawiają, używając współczesnego języka, rozumowanie Apoloniusza, które doprowadziło m.in. do nadania takich, a nie innych nazw krzywym stożkowym.
Książka ta stanowi zapis prowadzonych przez Autora w latach 2008-2011 kółek olimpijskich na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz prowadzonych od roku 2010 wykładów popularnonaukowych w XXXI LO im. L. Zamenhofa w Łodzi.
Większość rozdziałów zawiera problemy, które uczestnicy kółek rozwiązywali podczas zajęć lub dostawali do przemyślenia do domu. Łącznie zostało przedstawionych w książce 400 problemów. Ostatni rozdział zawiera pełne rozwiązania wszystkich problemów.
Niniejsza książka skierowana jest do wszystkich osób interesujących się matematyką, a szczególnie do uczniów przygotowujących się do olimpiady oraz do nauczycieli prowadzących kółka olimpijskie.

Spis treści:
0. Wstęp
1. Operacje na cyfrach
2. Cechy podzielności
3. Stado krów
4. O problemie Catalana
5. Chińskie twierdzenie o resztach
6. Wielomiany a liczby pierwsze
7. Formuła Stirlinga
8. Rząd p-adyczny i kongruencje dla współczynników Newtona
9. Jedno zadanie - 10 rozwiązań
10. Czy istnieje taka funkcja?
11. Wypukłość funkcji
12. Sumy cykliczne, sumy symetryczne
13. Nierówności geometryczne
14. Nierówności izoperymetryczne
15. Kolejka po bilety i zliczanie obiektów kombinatorycznych
16. Problemy z elementarnej kombinatoryki
17. O rozbiciach N
18. O pewnych liczbach niewymiernych
19. Zamiana ułamków
20. Wielomiany i trygonometria
21. O pewnych równaniach diofantycznych
22. Rozwiązania problemów

.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.