Dzisiaj jest Czwartek, 28/05/2020. Życzymy miłego dnia!
Tutor   
.:: Twój koszyk
.:: Pomoc
.:: Kontakt
.:: Warunki zakupu i poltyka prywatności
.:: Polityka cookies
Tutor - Księgarnia internetowa
Nie dokonano jeszcze żadnych zakupów
Księgarnia 
Edukacyjna 
Podręczniki 
Szkolne 
Oficyna 
Wydawnicza 
Studium 
Oświatowe 
Ośrodek Badania 
Kompetencji Edukacyjnych 

   2.1. Język polski. Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Poradniki + zestawy zadań + Jak to zrozumieć. DARMOWA WYSYŁKA - przedpłata

   2.1. Język polski. Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Poradniki + zestawy zadań + Jak to zrozumieć. DARMOWA WYSYŁKA - przedpłata
Dodaj do koszyka
Twój koszyk
Autorzy: Cieślak Iwona, Cieślak Lech
ISBN: XXX-XX-XXXXX-XX-X
Wydawnictwo: TUTOR
Cena: 88.50 zł 72.00 zł
Cena 72 zł obowiązuje przy dokonaniu przedpłaty na konto. W przypadku zakupu pakietu książek nie jest naliczany dodatkowy rabat dla nauczycieli!
Format książki: A4
Oprawa książki: miękka
Podobne kategorie: Egzamin Ósmoklasisty 2020
Inne książki autorów: Cieślak, Cieślak

Opis książki:

Jak to napisać? Poradnik i ćwiczenia dla każdego ucznia
Iwona i Lech Cieślakowie
ISBN 978-83-89563-84-2
format A4, oprawa miękka, 158 stron

Książka Egzamin ósmoklasisty. Jak to napisać? Poradnik i ćwiczenia dla każdego ucznia jest zbiorem opracowań wszystkich form wypowiedzi omawianych i stosowanych w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Zawiera dokładne informacje o każdej z form, szczegółowe wskazówki dotyczące pracy nad redagowaniem tekstu, a także przykłady wypowiedzi z zaznaczonymi najistotniejszymi dla niej elementami.

Książka przedstawia m.in. takie formy, jak: artykuł, opowiadanie, opis, charakterystyka, CV, list (prywatny, oficjalny, motywacyjny), SMS, e-mail, ogłoszenie, streszczenie, notatka, zaproszenie, reklama, plan, podziękowanie, instrukcja, kartka pocztowa, przepis, pamiętnik, dziennik, sprawozdanie, recenzja, reportaż, rozprawka, podanie, życiorys, felieton, przemówienie, wywiad, dedykacja. Poradnik rozszerzono o zestawy ćwiczeń. Stanowi on doskonały podręcznik uzupełniający w trakcie nauki w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Jest niezbędną pomocą do powtórki przed egzaminem ósmoklasisty oraz gimnazjalnym z języka polskiego. Uważany jest za niezastąpiony poradnik dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursach z języka polskiego.Jak to odczytać? Lektury obowiązkowe i uzupełniajace
Iwona i Lech Cieślakowie
ISBN 978-83-89563-89-7
format A4, oprawa miękka, 146 stron

Poradnik Egzamin ósmoklasisty. Jak to odczytać? to propozycja powtórki lektur obowiązkowych i kilku wybranych uzupełniających w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej, zgodnie z nową podstawą programową i aktualną formułą egzaminu ósmoklasisty. Warto przypomnieć, że uczeń przystępujący do egzaminu będzie musiał wykazać się znajomością lektur. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie pytania do wybranych książek obowiązkowych i polecenie napisania wypracowania z wykorzystaniem tekstów literackich, w tym lektur szkolnych.

Książka Egzamin ósmoklasisty. Jak to odczytać? zawiera opracowania wszystkich lektur obowiązkowych oraz kilku uzupełniających. Każde omówienie utworu literackiego zostało tak przygotowane, aby uczeń utrwalił sobie najważniejsze zagadnienia, takie jak m.in.: problematyka, fabuła, bohaterowie, czas i miejsce akcji, gatunek, informacje na temat autora czy epoki, w której dzieło powstało. Pod każdym opracowaniem znajduje się zestaw zadań do fragmentów utworu - zadania mogą być wykonywane samodzielnie przez ucznia lub we współpracy z nauczycielem. Na pewno pozwolą na sprawdzenie znajomości obowiązkowych lektur, umiejętności analizowania i wnioskowania oraz skłonią do refleksji nad poruszanymi w nich problemami. Przejrzysty układ najważniejszych informacji i interpretacji utworów, wybór fragmentów i zestawy zadań zamieszczone w poradniku sprawią, że przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty będzie łatwe i efektywne. Praca z dziełem literackim jest bowiem nie tylko potrzebna do egzaminu, ale także może być inspirująca i przyjemna - jeżeli się wie, jak lekturę odczytać.Zestawy zadań z języka polskiego
Iwona i Lech Cieślakowie
ISBN 978-83-89563-85-9
format A4, oprawa miękka, 142 strony

Publikacja "Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Zestawy zadań z języka polskiego" to doskonały zbiór zadań sprawdzających stopień opanowania wymaganego materiału i umiejętności.

Zadania w proponowanych zestawach zostały tak dobrane, aby uczeń, rozwiązując je, utrwalił najważniejsze treści wymagane w podstawie programowej z języka polskiego. Wśród nich znajdują się m.in. zadania sprawdzające znajomość gramatyki, zagadnień z nauki o literaturze, ortografii, interpunkcji, a także zadania dotyczące tworzenia wypowiedzi oraz sprawdzające znajomość lektur obowiązkowych.

W prezentowanych arkuszach uczeń znajdzie wszystkie wymagane typy zadań. Są to m.in. zadania wyboru wielokrotnego, typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania otwarte, wymagające umiejętności tworzenia wypowiedzi, takich jak np. rozprawka, artykuł, opowiadanie, charakterystyka, przemówienie, a także umiejętności wnioskowania i argumentowania. Zgodnie z wymaganiami, określonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w każdym zestawie znajduje się od 12 do 17 zadań zamkniętych (ok. 30% punktów możliwych do uzyskania) oraz od 5 do 9 zadań otwartych (ok. 70% punktów). Na rozwiązanie zadań z języka polskiego podczas egzaminu uczeń ma 120 minut.

Do wszystkich zadań podane są odpowiedzi, kryteria oceniania i przykładowe rozwiązania zadań otwartych, tak aby każdy uczeń mógł samodzielnie sprawdzić poprawność ich wykonania. Warto dodać, że każdy z zestawów spełnia wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Na uwagę zasługuje zamieszczona w "Zestawach..." część dotycząca poprawności zapisu. Zasady ortograficzne i interpunkcyjne zostały podane w przystępnej dla ucznia formie, a wskazówki dotyczące poprawności językowej na pewno niejednemu uczniowi pomogą wyeliminować – tak częste w pracach pisemnych – błędy językowe.

Jak to zrozumieć? Poradnik dla każdego ucznia
Iwona i Lech Cieślakowie
ISBN 978-83-89563-43-9
format A4, oprawa miękka, 135 stron

Poradnik ten ma pomóc uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej w zdobyciu niezbędnej wiedzy o wszystkich najważniejszych rodzajach tekstów kultury oraz w nabyciu umiejętności ich odczytywania i rozumienia. Książka składa się z dwóch części: Teksty kultury, zawierającej najważniejsze informacje o wszystkich rodzajach tekstów kultury, ich klasyfikacji, budowie, cechach charakterystycznych; Odbiór tekstów kultury, zawierającej najważniejsze informacje o zjawiskach związanych z odczytywaniem i interpretowaniem tekstów kultury, np. o znaczeniu przenośnym, symbolicznym, stylizacji, perswazji, kontekście dzieła i wpisanych w nie wartościach.

W obydwu częściach poradnika zamieszczono wiele przykładów dzieł literackich obrazujących rodzaj omawianego przekazu lub zjawiska teoretycznoliterackiego. Ponadto uczeń może sprawdzić swoją wiedzę, dzięki znajdującym się pod rozdziałami zestawom pytań i ćwiczeń. Bardzo wygodne dla użytkownika jest również umieszczenie na marginesie najważniejszych pojęć omawianych na danej stronie oraz skorowidz terminów na końcu książki.
.:: Oficyna Wydawnicza  :: Studium Oświatowe  :: Księgarnia edukacyjna  ::.