Testy dla gimnazjalistów

Test 4: Sport i matematyka

Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
E-mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 1
Katamaran Warta-Polpharma biorący udział w regatach The Race osiąga maksymalną prędkość 36,7 węzłów. Wiedząc, że:

1 węzeł = 1 mila morska na godzinę, 1 mila morska = 1852 metry,
wyraż tę prędkość w km/h.
a) około 50,5 km/h
b) około 5 km/h
c) około 680 km/h
d) około 68 km/h
 
 

Zadanie 2
Przed wiosennymi rozgrywkami boisko piłkarskie o wymiarach 4x3y2 [j] na 2x2y5 [j] należało pokryć murawą. Jaką powierzchnie trzeba było obsiać trawą?
a) 8x6y10
b) 8x5y7
c) 6x5y7
d) 8x3y2+4x2y5
 
 

Zadanie 3
Bieg na dystansie 20 km odbywa się na stadionie, którego bieżnia ma 800 metrów. Sportowcy pokonali już 2s,5 okrążenia. Ile okrążeń pozostało im do przebiegnięcia?
a) 2,5
b) 22,5
c) 18
d) zawodnicy są już na mecie
 
 

Zadanie 4
Współczynnik masy ciała BMI (Body Mass Index) obliczamy, dzieląc masę ciała wyrażoną w kilogramach przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach. W tabelce zapisano zależność masy ciała od BMI.
BMI
Masa ciała
poniżej 18,5
18,5 - 24,9
25 - 29,9
30 - 34,9
35 - 39,9
40 i powyżej
niedowaga
w normie
nadwaga
otyłość I stopnia
otyłość II stopnia
otyłość III stopnia

Bokser o wzroście 180 cm i wadze 92 kg:

a) ma niedowagę
b) jest w normie
c) ma nadwagę
d) jest otyły
 
 

Ćwiczący w klubach sportowych w 1998 roku
lekkoatletyka       1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób
1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób
koszykówka       1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób
1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób
piłka siatkowa       1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób
1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób
pływanie       1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób
judo       1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób
tenis ziemny       1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób 1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób
kajakarstwo klasyczne       1 ludzik = 1 tys. osób1 ludzik = 1 tys. osób

Zadanie 5
Która z podanych wyżej dyscyplin cieszy się największą popularnością?
a) koszykówka
b) siatkówka
c) pływanie
d) lekkoatletyka
 
 

Zadanie 6
Ilu siatkarzy przypada na jednego kajakarza?
a) 14
b) 8
c) 8000
d) inna liczba
 
 

Zadanie 7
O ilu zawodników więcej uprawia koszykówkę niż pływanie?
a) 8
b) 8000
c) 2
d) 2000
 

Źródło numer 1
Już proste zestawienie wyników uzyskiwanych przez amatorów i profesjonalistów
wskazuje na dużo szybszy wzrost sprawności wyczynowców. W 1932 roku przeciętny
polski osiemnastolatek skakał wzwyż 122 cm. W 1989 roku średni wynik w takiej samej
grupie badanych poprawił sie o około 10%. Jest to związane głównie z poprawą jakości
odżywiania oraz opieki zdrowotnej. W tym samym czasie rekord świata w skoku wzwyż
został podwyższony z 203 cm do 245 cm.

"Wiedza i Życie" 2000, nr 5

 

Zadanie 8
Niech x oznacza średni wynik w skoku wzwyż uzyskiwany przez osiemnastolatków w 1932 roku. które wyrażenie przedstawia zależność analogicznego wyniku uzyskanego w 1989 roku od x?
a) x+10%
b) 10%x
c) 110%x
d) x+10
 
 

Zadanie 9
O ile procent (z dokładnością do 1) poprawił się rekord świata w skoku wzwyż w latach 1932-89?
a) 21
b) 17
c) 20
d) 83
 
 

Zadanie 10
W czasie zawodów sportowych jeden z zawodników brał udzial w biegach na dwóch różnych dystansach. Czy czas, w którym pokonał dłuższy dystans, wzrósły czy zmalał i ile razy, jeśli drugi dystans był 10 razy dłuższy niż pierwszy, a prędkość, z jaką go pokonał, zmalała dwukrotnie?
a) wzrósł 20 razy
b) zmalał 20 razy
c) wzrósł 5-krotnie
d) zmalał 5-krotnie
 
 

Zadanie 11
Wskaż kolejne etapy prowadzące do powstania efektu cieplarnianego.
a) niekontrolowana emisja dwutlenku węgla - zmiany klimatu i topnienie lodów - wzrost temperatury - zatrzymanie promieniowania emitowanego z Ziemi
b) niekontrolowana emisja dwutlenku węgla - zatrzymanie promieniowania emitowanego z Ziemi - wzrost temperatury - zmiany klimatu i topnienie lodów
c) wzrost temperatury - zatrzymanie promieniowania emitowanego z Ziemi - niekontrolowana emisja dwutlenku węgla - zmiany klimatu i topnienie lodów
d) zatrzymanie promieniowania emitowanego z Ziemi - niekontrolowana emisja dwutlenku węgla - zmiany klimatu i topnienie lodów - wzrost temperatury
 
 

Zadanie 12
W zawodach szkolnych najlepszy zawodnik biorący udział w biegu dookoła szkoły uzyskał czas 2 min 5 s. Gdyby jego średnia prędkość zmalała o 1,6 m/s to uzyskałby czas gorszy aż o 31,25 s. Które równanie pozwala wyznaczyć prędkość V (w m/s) zawodnika podczas zwycieskiego biegu
a) 205V = 236,25(V - 1,6)
b) V : 2,5 = (V - 1,6) : 31,25
c) V : 125 = (V - 1,6) : 156,25
d) 125V = 156,25 (V - 1,6)
 
 

Zadanie 13
Co wykorzystuje zawodnik podczas skoku o tyczce?
a) rozszerzalność temperaturową materiału, z którego wykonana jest tyczka
b) plastyczność materiału, z którego wykonana jest tyczka
c) energię potencjalną sprężystości, którą uzyskuje odgięta tyczka
d) energię wewnętrzną odgiętej tyczki
 
 

Zadanie 14
Kierowca samochodu rajdowego po wypadku został przywieziony do miejscowego szpitala gdzie stwierdzono, że ma on grupę krwi 0. Krew jakiej grupy można mu przytoczyć?
a) tylko A lub B
b) tylko AB
c) tylko 0
d) dowolnej

Zadanie 15
W trakcie gonitwy rozgrywanej na warszawskim Służewcu konie przebyły dystans 5 km w czasie 10 minut. Jaka była ich średnia prędkość?
a) 0,5 km/h
b) 50 km/h
c) 30 km/h
d) 5/6 km/h
 
 

Zadanie 16
Igrzyska olimpijskie w 2000 roku odbyły się w Australii. Które ze zdań opisujących ten kontynent jest fałszywe?
a) Australia jest najbardziej suchym kontynentem świata.
b) Endemity stanowią 85% australijskiej fauny i flory
c) Kontynent australijski rozciąga sie symetrycznie po obu stronach zwrotnika Raka.
d) Najwyższym szczytem Australii jest Góra Kościuszki położona w paśmie Gór Śnieżnych.
 
 

Zadanie 17
Który z cukrów (podawany dożylnie w odpowiednim stężeniu) może być użyty jako łatwo przyswajalny środek wzmacniający?
a) sacharoza
b) glukoza
c) laktoza
d) skrobia
 
 

Zadanie 18
W czasie regat istotną rolę odgrywa wiatr. Co ma wpływ na powstawanie, siłę i kierunek wiatru?
a) ruch obrotowy i obiegowy Ziemi
b) rozkład ciśnienia atmosferycznego
c) położenie w pobliżu otwartych zbiorników wodnych
d) wszystkie z wymienionych przyczyn
 
 

Zadanie 19
Marcin Dołega w 2000 roku w czasie jednych zawodów poprawił cztery rekordy Polski w podnoszeniu ciężarów w wadze plus 105 kg. W podrzucie uzyskał wówczas rezultat 200,5 kg. Podnosząc sztangę, musiał przecwyciężyć siłę ciążenia. Jaką wartość miała ta siła? (Przyjmij, że g=10 m/s2)
a) 1050 N
b) 10,5 N
c) 2005 N
d) 20,05 N
 
 

Zadanie 20
Jaką energię potencjalną miała sztanga podniesiona na wysokość 190 cm?
a) 1995 J
b) 199,5 kJ
c) 380,95 J
d) 3809,5 kJ
 
 

Zadanie 21
Nawet mało wprawni grzybiarze wiedzą, że grzybów należy szukać w pobliżu drzew. Zjawisko współżycia korzeni drzew z grzybnią jest przykładem:
a) pasożytnictwa
b) symbiozy
c) współbiesiadnictwa
d) konkurencji